Feuershop.eu, výstroj a výzbroj pre hasičov a zách
 Nákupný košík
Cart:2 pcs
excl. VAT:1 183.22,- Ft
incl. VAT:1 419.86,- Ft
 Gépi tömlőkötés
 Tűzoltó fecskendők
Tűzoltó fecskendők javítása és felújítása
lóvontatású tűzoltó fecskendőktől egészen motoros tűzoltó szivattyúkig.

 Hivatalos forgalmazó SR

Magasnyomású oltóberendezések

Tűzoltó és műszaki mentő sisakok


Tűzoltó tömlők

Tűzoltó szerelvények

Kismotorfecskendők


Szennyvíccsatorna dugók

  
              

Sort
  • Magnetická kanalizačná ucpávka
  •   
  • 18 779.50,- Ftexcl. VAT
   22 535.40,- Ftincl. VAT
  • Jednoduchý, lehký, s kladný, opakovaně použitelný pros tředek na rychlou ochranu kanalizačních vpustí při úniku nebezpečných látek a hrozbě ekologické havárie.
  • Membránová kanalizačná ucpávka
  •   
  • 34 790.00,- Ftexcl. VAT
   41 748.00,- Ftincl. VAT
  • U niver zální s kládací pros tředek pro r ychlou ochranu kanalizačních vpus tí, její jedinečnou vlas tnos tí je použitelnost také pro vpus tě s bočním vtokem.